Jump to content
Service, project, name...

Joar Krohn

Director, Bergen

Gjennom hele sin karriere har Joar vært opptatt av å forstå og løse forretningsproblemer ved hjelp av innovativ bruk av teknologi og digital informasjon. Han har bred bransjeerfaring, og har jobbet med kunder av alle størrelser. Joar er også en ettertraktet rådgiver på strategiarbeid knyttet til forretningsmessig bruk av data i virksomheter.

Joar er positiv, kreativ, løsningsorientert og pragmatisk. Gjennom tett kontakt med kunder fra forskjellige bransjer har han tilegnet seg god forretningsforståelse og han har en velutviklet evne til å kommunisere godt med personer med både teknisk og ikke-teknisk bakgrunn.